Fö­del­se­da­gar

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* För 63 år se­dan. 1954 föd­des Mor­de­chai Va­nu­nu, en is­ra­e­lisk kärn­tek­ni­ker och freds­ak­ti­vist, som är mest känd för att ha av­slö­jat Is­ra­els kärn­va­pen­pro­gram för brit­tisk press 1986. Som en följd där­av lu­ra­des han till Rom av den is­ra­e­lis­ka un­der­rät­tel­se­tjäns­ten Mos­sad; han till­fång­a­togs, smugg­la­des till Is­ra­el, och döm­des i en hem­lig rät­te­gång. Va­nu­nu släpp­tes ef­ter 18 år i fäng­el­se, men le­ver fort­fa­ran­de med star­ka be­gräns­ning­ar av sin rö­rel­se- och ytt­ran­de­fri­het. Han har fått en rad pri­ser och he­ders­be­ty­gel­ser i oli­ka län­der, där­ibland svens­ka Right Li­ve­li­hood Award 1987.

* För 41 år se­dan. 1976 föd­des trav­kus­ken Björn Goop. Han dri­ver till­sam­mans med si­na för­äld­rar en trä­nar­rö­rel­se i värm­länds­ka Kil och har som kusk många se­ger­ri­ka sä­song­er bakom sig. Bland an­nat har han vun­nit Elit­lop­pet tre gång­er, och blev 2008 den yngs­ta trav­kus­ken nå­gon­sin att pas­se­ra 3 000 seg­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.