Namn vi minns

Hallandsposten - - Folk & Familj -

* För 30 år se­dan. 1987 av­led jour­na­lis­ten och chefre­dak­tö­ren Sven Sör­mark, 64 år gam­mal. Han be­skrevs som en mästare i kons­ten att räd­da tid­ning­ar med sjun­kan­de upp­la­gor, bland an­nat Af­ton­bla­det och Hem­mets Jour­nal. Till hans mer kän­da böc­ker hör­de ”En osca­ri­ansk skan­dal”, ”De objud­na” och ”Sju ry­sa­re”. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.