Dröm­slut när Rög­le vän­de och 4–3-vann

Hallandsposten - - Sport - TT

Rög­le tog led­ning­en ef­ter 36 se­kun­der men var på väg att tap­pa mat­chen mot Lu­leå. Då gick la­get från 1–3 till 3–3 i tred­je pe­ri­o­den – och av­gjor­de på straf­far, 4–3.

– Vi gör myc­ket bra gre­jer. Vi är på väg upp­åt, sa­de trä­na­ren Anders El­debrink till C More.

Var­ken Lu­leå el­ler ta­bel­ljum­bon Rög­le ha­de vun­nit ef­ter or­di­na­rie tid den här sä­song­en. Hur det in­bör­des mö­tet i Shl-ishoc­keyn slu­ta­de? Med straff­lägg­ning.

Där av­gjor­de Daniel Wi­ding för Rög­le – med sitt and­ra mål.

– Vi be­höv­de få vin­na en match. Vi var bätt­re i fem mot fem men var på väg att ge bort mat­chen på en mas­sa utvisningar, sa­de han.

Rög­le tog led­ning­en ef­ter 36 se­kun­der men låg än­då un­der med 1–3 ef­ter en pe­ri­od. I den and­ra bor­de Lu­leå ha av­gjort men Rög­le över­lev­de fy­ra nu­me­rä­ra un­der­lägen. Se­dan kom upp­hämt­ning­en. – Vi vet att Lu­leå har haft pro­blem i tred­je pe­ri­o­den. De bru­kar vi­ka ned sig och det gjor­de de nu ock­så, sa­de El­debrink.

Först skic­ka­de Daniel Wi­ding in 2–3 från långt håll – Lu­leå­mål­vak­ten Jo­el Las­si­nant­ti bor­de ha räd­dat – och se­dan val­la­de lag­kap­te­nen Ted Brit­hén in 3–3 via Lu­leå­bac­ken Joo­nas Jal­van­tis skrid­sko.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.