Halmstad–kristi­an­stad

Hallandsposten - - Sport -

Halmstad Ham­mers har fått luft un­der ving­ar­na ef­ter två ra­ka seg­rar och ska nu för­sö­ka för­länga se­ger­svi­ten mot tip­pa­de topp­la­get Kristi­an­stad. En tuff uppgift, men Ham­mers lyc­ka­des fak­tiskt be­seg­ra skå­ning­ar­na i en trä­nings­match med 2–1 på för­sä­song­en. – Det går in­te att åka runt ut­an det är 60 mi­nu­ters fo­kus som gäl­ler. Kristi­an­stad är väl­digt bra i po­wer­play med 40 pro­cents ut­del­ning så det gäl­ler att vi är di­sci­pli­ne­ra­de och in­te drar på oss någ­ra utvisningar, sä­ger Ham­mers trä­na­re Fredrik ”Fred­da” Jo­hans­son. Mel­ker Karls­son är till­ba­ka ef­ter sjukdom, men bor­ta är i stäl­let back­kol­le­gan Jo­han Höglund som har fe­ber. Lud­vig Larsson, som fick en smäll på arm­bå­gen se­nast mot Helsing­borg, vi­lar. – Det är ing­et som är bru­tet, så det ska in­te va­ra så all­var­ligt, tror ”Fred­da”, som tar med sig en hel del från se­ger­mat­chen, 6–5, i Helsing­borg i ons­dags kväll. – Jag vill in­te ta bort det po­si­ti­va från det ne­ga­ti­va. Fram till 6–2 gjor­de vi det rik­tigt bra, spe­la­de en­kelt och tog va­ra på chan­ser­na. Det hop­pas han att Ham­mers ska gö­ra även i kväll. – Det ha­de va­rit kar­de­mum­ma om vi vin­ner. För den här mat­chen är li­te nyc­kel­match för fort­sätt­ning­en av se­ri­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.