Mo­ra sö­ker peng­ar från klub­bens fans

Hallandsposten - - Sport -

ISHOCKEY: Shl-ny­kom­ling­en Mo­ra IK har ska­d­e­pro­blem på back­si­dan. Där­för sö­ker ishoc­key­klub­ben eko­no­miskt stöd från fan­sen ge­nom att star­ta en in­sam­lings­kam­panj.

”Med säm­re eko­no­mis­ka för­ut­sätt­ning­ar än and­ra lag i se­ri­en är upp­gif­ten tuf­fast möj­lig. Även om vi star­tat se­ri­en på ett bra sätt så skul­le vi än­då be­hö­va stär­ka upp la­get på grund av det upp­kom­na ska­de­lä­get, fram­förallt på back­si­dan. Nu be­hö­ver vi verk­li­gen ert stöd i ett för stun­den kri­tiskt lä­ge”, står det på klub­bens webb­plats.

Mo­ra, där ti­di­ga­re Ham­mers-mål­vak­ten Mat­ti­as Pet­ters­son spe­lar, lig­ger trea från slu­tet i Shl-ta­bel­len ef­ter sju mat­cher. (TT-HP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.