Ivo-ut­red­ning om själv­mord av­slu­tad

Hallandsposten - - Halmstad -

HALM­STAD: Re­gi­on Hal­land gjorde en an­mä­lan en­ligt lex Ma­ria ef­ter att en pa­ti­ent i sam­band med vård vid psy­ki­a­trin i Hal­land be­gått själv­mord.

Pa­ti­en­ten, som vår­dats för för­gift­ning av lä­ke­me­del, skrev ut sig själv från den psy­ki­a­tris­ka akut- och in­ten­siv­vårds­av­del­ning­en i Halm­stad. Da­gen ef­ter av­led hen till följd av al­ko­hol och he­ro­in­för­gift­ning.

IVO, In­spek­tio­nen för vård och om­sorg, av­slu­tar nu ären­det ef­ter att be­dömt att vård­gi­va­ren full­följt si­na skyl­dig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.