Påkörd poj­ke förd till Lund

Hallandsposten - - Laholm - CA­RI­NA NILS­SON 010-471 50 97 cn@hal­lands­pos­ten.se

Den poj­ke som blev påkörd av en per­son­bil un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen ådrog sig livs­ho­tan­de ska­dor, och vår­das på uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set i Lund.

Olyc­kan inträffade un­der mån­dags­ef­ter­mid­da­gen i kors­ning­en mel­lan Glän­ning­e­le­den och LP Hans­sons väg i La­holm.

Poj­ken, som är i yng­re ton­å­ren, kom cyk­lan­de när han blev påkörd av en per­son­bil.

Poj­ken för­des med am­bu­lans till Hal­lands sjuk­hus i Halm­stad, men trans­por­te­ra­des där­ef­ter till Lund.

Sjuk­hu­set i Halm­stad upp­ger i en kom­mu­niké att poj­ken kom in med skall­ska­dor, och att des­sa var livs­ho­tan­de.

Po­li­sen har upp­rät­tat en an­mä­lan om grovt vål­lan­de till kropps­ska­da i sam­band med tra­fi­ko­lyc­ka.

– Det finns i nu­lä­get ingen­ting som ty­der på att det var nå­got an­nat än en tra­gisk olyc­ka, men bi­len och cy­keln är tag­na i be­slag av po­li­sen för att man ska kon­trol­le­ra så att det in­te finns någ­ra fel på dem, sä­ger Björn Astell vid La­holmspo­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.