Hår­pro­duk­ter stals vid inbrott hos fri­sör

Hallandsposten - - Laholm -

LA­HOLM: Vax och hårsprej stals vid ett inbrott på fri­ser­sa­long­en Hår­frizö­ren på Stor­tor­get i La­holm un­der nat­ten till tis­da­gen.

På mor­go­nen upp­täck­te hår­fri­sö­ren att en­tré­dör­ren ha­de bru­tits upp och att hår­pro­duk­ter sak­na­des i bu­ti­ken. En­ligt an­mä­lan till po­li­sen sak­na­des åt­ta styc­ken för­pack­ning­ar vax och tre styc­ken hårsprej till ett sam­man­lagt vär­de av strax över 1 900 kro­nor.

In­brot­tet har skett nå­gon gång mel­lan mån­dag kväll kloc­kan fy­ra och tis­dag morgon kloc­kan tio i nio.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.