Pann­kaks­fa­bri­ken drab­bat av inbrott

Hallandsposten - - Laholm -

LIL­LA TJÄRBY: Lant­män­nen Ce­ra­lia har haft inbrott på pann­kaks­fa­bri­ken i Lil­la Tjärby. Nå­gon gång i sön­dags ef­ter­mid­dag har ett hål klippts i stängs­let och fy­ra kläd­skåp bru­tits upp. En­ligt an­mä­lan till po­li­sen för­svann ur skå­pen två styc­ken nycklar till fö­re­ta­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.