Två miss­tänk­ta mord i Upp­lands Väs­by

Hallandsposten - - Sverige -

UPP­LANDS VÄS­BY: Två per­so­ner miss­tänks ha mör­dats i Upp­lands Väs­by. Den förs­te man­nen hit­ta­des död i ett för­råd, den and­re i en vil­la. Hit­tills har ing­en miss­tänkt gri­pits.

Po­li­sen lar­ma­des vid 11-ti­den i går till en fas­tig­het i Upp­lands Väs­by, där en per­son hit­tats död. Po­li­sen miss­tän­ker att det rör sig om ett mord.

Det är den and­ra per­so­nen som hit­tats död un­der sam­ma dygn i Upp­lands Väs­by. Vid 01-ti­den upp­täck­tes en man i 30-års­ål­dern av­li­den i ett för­råd till­hö­ran­de ett fler­fa­miljs­hus.

Det är oklart om det finns nå­got sam­band mel­lan de bå­da hän­del­ser­na. (TT)

Bild: JOHAN NILS­SON/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.