Mord­döm­da får ing­et ska­de­stånd

Hallandsposten - - Sverige -

GÖ­TE­BORG: Det blir ing­et ska­de­stånd till de två män som dömts till livs­tids fäng­el­se för mor­den och mord­för­sö­ken på Vår krog & bar i Gö­te­borg 2015, skri­ver Gö­te­borg Di­rekt.

Via si­na ad­vo­ka­ter ha­de de två be­gärt fem mil­jo­ner kro­nor var av sta­ten i ide­ellt ska­de­stånd ef­tersom de an­ser att de in­te har fått de rätt­vi­sa rät­te­gång­ar, i tings­rät­ten och hov­rät­ten, som de har rätt till en­ligt Eu­ro­pa­kon­ven­tio­nen.

Men ju­sti­ti­e­kans­lern be­dö­mer att var­ken tings­rätt el­ler hov­rätt gjort nå­got fel och av­slår där­för kra­ven på ska­de­stånd från männen. Be­slu­tet kan in­te över­kla­gas. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.