Minst fem dö­da i skjut­ning i Ka­li­for­ni­en

Hallandsposten - - Världen -

USA: Minst fem per­so­ner har skju­tits ihjäl och flera per­so­ner – även barn – har skott­ska­dats i ett li­tet samhälle ut­an­för Red Bluff i nor­ra Ka­li­for­ni­en, USA. Skyt­ten, som bland an­nat var be­väp­nad med ett halv­au­to­ma­tiskt va­pen, är ett av döds­off­ren.

Ett av off­ren, en sex­å­ring som ska ha träf­fats av två skott, har förts med he­li­kop­ter till sjuk­hus en­ligt rädd­nings­tjäns­ten

Den miss­tänk­te skyt­ten, som sköts ihjäl av po­li­sen, tros först ha öpp­nat eld i sin bo­stad och se­dan gått vi­da­re till en grund­sko­la. Ett av off­ren upp­ges ha va­rit den miss­tänk­te mör­da­rens gran­ne. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.