Tvil­ling­föd­sel hopp för ho­tad ti­gerart

Hallandsposten - - Världen -

TJECKIEN: I Prag har två ung­ar av ar­ten ma­lay­a­ti­ger fötts och har en­ligt djur­par­ken go­da ut­sik­ter att över­le­va. Ung­ar­na föd­des den 3 ok­to­ber.

En lyc­kad fort­plant­ning av den ho­ta­de ti­gerar­ten är ovan­lig i Eu­ro­pa. Hit­tills har ba­ra två djur­par­ker i Eu­ro­pa lyc­kats få fram ung­ar av ma­lay­a­ti­ger, se­nast i tys­ka Hal­le 2013.

Ba­ra någ­ra hund­ra vil­da ma­lay­a­tig­rar finns kvar i Syd­osta­si­en och ar­ten är akut ho­tad. Ett hin­der för upp­föd­ning är att ha­nar­na of­ta är för ag­gres­si­va mot si­na till­tänk­ta part­ners. And­ra hin­der är svå­rig­he­ter för ho­nor­na att ta hand om sin av­kom­ma. (TT-AP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.