Upp­säg­nings­tid grans­kas på mo­bil

Hallandsposten - - Konsument -

MO­BIL: Föl­jer mo­bi­lo­pe­ra­tör­na la­gen? Post- och te­le­sty­rel­sen, PTS, ska grans­ka 17 fö­re­tags av­tals­vill­kor. Det som gäl­ler en­ligt la­gen om elektro­nisk kom­mu­ni­ka­tion är som längst en må­nads upp­säg­nings­tid för kon­su­men­ten. De tolv störs­ta ope­ra­tö­rer­na har sam­man­lagt mer än 90 pro­cent av kun­der­na på mark­na­der­na för mo­bi­la­bon­ne­mang, mo­bilt bred­band och bred­band­sa­bon­ne­mang.

Tids­grän­sen ska främ­ja kon­kur­rens och är satt för att det ska va­ra en­kelt att by­ta abon­ne­mang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.