Ny ran­king­lis­ta med håll­bar bo­mull

Hallandsposten - - Konsument -

TEXTIL: Rap­por­ten Sustai­nab­le Cot­ton Ran­king omfattar 75 av de störs­ta fö­re­ta­gen som an­vän­der bo­mull i si­na pro­duk­ter. Det är dub­belt upp mot för­ra året. Nya län­der som in­går är Bra­si­li­en, Indien, Ki­na och Syd­af­ri­ka.

På förs­ta plats lig­ger Ikea och på fem­te plats finns H&M.

Av all bo­mull som säljs i världen klas­sas 21 pro­cent som håll­bar.

– Po­si­tivt att två svens­ka fö­re­tag pla­ce­rar sig i topp, men många and­ra bor­de gö­ra mer, sä­ger Da­ni­el Ro­berts­son på WWF, Världs­na­tur­fon­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.