Re­klam som lik­nar fak­tu­ror grans­kas

Hallandsposten - - Konsument -

FÖR­SÄK­RING­AR: Kon­su­ment­ver­ket, KV, har grans­kat ut­skick från fy­ra fö­re­tag som säl­jer vägas­si­stans­för­säk­ring­ar ef­ter år av an­mäl­ning­ar. Or­sa­ken är att er­bju­dan­den som ser ut som fak­tu­ror stäl­ler till det för kon­su­men­ter­na: en del rå­kar be­ta­la, and­ra blir ir­ri­te­ra­de över att det in­te fram­går att det är re­klam. KV har be­gärt att As­si­stans­bo­la­get, Falck, So­lid och SBM änd­rar si­na ut­skick. Mark­nads­fö­ring ska va­ra tyd­lig. Fö­re­ta­gen har lo­vat att änd­ra på dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.