Slut med fos­sil­plast i frukt­på­sar­na

Hallandsposten - - Konsument -

MIL­JÖ: Det är slut med frukt­på­sar av fos­sil plast hos Ax­food, där bland an­nat Hem­köp och Wil­lys in­går. De nya på­sar­na är till­ver­ka­de av soc­ker­rör. För­änd­ring­en omfattar to­talt cir­ka 170 mil­jo­ner frukt­på­sar per år.

– Över­gång­en är ett vik­tigt led i att yt­ter­li­ga­re mins­ka den to­ta­la kli­mat­på­ver­kan, sä­ger Åsa Do­meij, håll­bar­hets­chef på Ax­food.

By­tet från plast sker suc­ces­sivt un­der hös­ten. Se­dan ti­di­ga­re tes­tar Hem­köp pant av plast­på­sar i en Stock­holms­bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.