Skrällse­ger för HBMK

BAD­MIN­TON: DAMERNA MATCHVINNARE MOT SKOGÅS

Hallandsposten - - Hallandsposten2 - Carl fredrik jo­hans­son cfj@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 31

HALM­STAD SKOGÅS 4 2

– Vi ha­de räk­nat med en jät­te­hård match och det blev det ju på sätt och vis ock­så, men någ­ra mat­cher gick li­te lät­ta­re än vad vi ha­de räk­nat med. Det var kul, sä­ger Lou­i­se Eriks­son, 26.

Halm­stad BMK:S dub­bel­spe­ci­a­list, som bor och trä­nar i Dan­mark till var­dags, vann först dam­dub­beln i par med So­fie Holm­boe Dahl (3–1 i set) och se­dan mix­ed­dub­beln ihop med Mik­kel Mik­kel­sen (3–0).

ERIKS­SON ÄR I FIN form och nåd­de ny­li­gen fi­na­len i en Chal­leng­e­täv­ling i Ung­ern med sin dans­ke mix­ed­part­ner Sö­ren Grav­holt.

– Det stäm­de för mig i dag. Spel­ryt­men vi ham­na­de i pas­sa­de mig rik­tigt bra, att jag kun­de sty­ra li­te i de­fen­si­ven, ryc­ka med fram på nät och se­dan få upp lyf­tet till bå­da mi­na part­ners, som gil­lar att job­ba på bak­plan. Det var ett vin­nan­de kon­cept i dag, sä­ger hon.

So­fie Holm­boe Dahl följ­de där­ef­ter upp med att, trots en del små­ska­van­ker, vin­na dam­sing­eln mot dans­ka lands­ma­nin­nan Iri­na An­der­sen med 3–1, vil­ket be­tyd­de 4–1 i lag­mat­chen och säk­rad hem­ma­se­ger.

Mik­kel Mik­kel­sen vann dess­utom herrsing­el ett åt Halm­stad, men fick se­gern till skänks då Skogås Douglas Lid­man tving­a­des ge upp re­dan ef­ter två bol­lar i förs­ta set.

Halm­stad gick där­med för­bi Skogås i ta­bel­len och upp på fjär­de plats, ovan­för strec­ket till grupp ett i mel­lan­se­ri­en (som be­ty­der en ga­ran­te­rad slut­spels­plats), med två mat­cher kvar av grundse­ri­en.

EN KNALL DÅ HBMK fort­fa­ran­de sak­nar si­na högst ran­ka­de her­rar, Sve­ri­getvå­an Fe­lix Bu­res­tedt och elf­teran­ka­de Filip Su­wan­ping­ha, som bå­da är ska­da­de.

– De är nog med näs­ta gång (Umeå bor­ta den 27 no­vem­ber), hop­pas lag­le­da­ren Niclas Ro­sengren.

I de­ras från­va­ro gjorde 17-åri­ge Co­lin Ham­mar­berg, till­fäl­ligt hem­ma från stu­di­er­na och bad­min­ton­spe­lan­det i Ma­lay­sia, ett gäst­spel och pres­sa­de Mor­gan Lid­man till en raff­lan­de fem­se­ta­re i herrsing­el två.

Ham­mar­berg för­lo­ra­de skil­je­se­tet med 10-11 – men hans in­sats spe­la­de än­då stor roll för lag­kam­ra­ter­na. Lou­i­se Eriks­son sä­ger:

– Co­lin spe­lar fan­tas­tiskt. Det var en rik­tig stäm­nings­match för publiken. Han fick verk­li­gen med sig publiken och det hjälp­te oss al­li­hop på ba­nan och gav oss li­te ex­tra ener­gi.

De två bäs­ta her­rar­na är ska­da­de. Då klev damerna fram och vi­sa­de vägen när Halm­stad BMK skräll­vann mot Skogås – Sm-se­mi­fi­na­list i vå­ras – i Svens­ka Bad­min­ton­li­gan.

Bild: JARI VÄLITALO

PÅ HUGGET. Lou­i­se Eriks­son (till väns­ter) vann bå­de mix­ed­dub­beln – här, med Mik­kel Mik­kel­sen – och dam­dub­beln när ett ska­dedrab­bat Halm­stad BMK ovän­tat be­seg­ra­de Skogås med 4–2 på hemmaplan i Svens­ka Bad­min­ton­li­gan. HBMK klätt­ra­de där­med upp på...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.