Ty­ringe–halm­stad Ham­mers

Hallandsposten - - Sport -

Ham­mers be­ger sig till Skå­ne i jakt på re­vansch på för sön­da­gens tunga hem­ma­för­lust mot Da­len (1–3).

Ty­ringe lig­ger tia i ta­bel­len – tio po­äng ef­ter sjun­de­pla­cer­de Ham­mers.

– Vi vill stud­sa upp från se­nas­te mat­chen och kom­ma till­ba­ka på vin­nar­spå­ret vi var på ti­di­ga­re. Fram­för allt mås­te vi ta va­ra på vå­ra chan­ser och bli li­te mer de­spe­ra­ta i bå­de an­falls- och för­svars­spe­let, sä­ger Ham­mers trä­na­re Fredrik Jo­hans­son.

Han får till­ba­ka bac­kar­na Lud­wig Lars­son Carl Ernstig,

men tving­as kla­ra sig ut­an lå­ne­cen­tern Al­fred An­ders­son.

– Han åker med Tro­ja i morgon (ons­dag), sä­ger Jo­hans­son.

fort­sät­ter att vak­ta Ham­mers mål.

och

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.