Står över Sol­val­la

Hallandsposten - - Sport -

TVÅ HE­TA. Pe­ter G Nor­man, bil­der, står över hem­ma­ba­nans ons­dags­täv­ling­ar på Sol­val­la. Istäl­let gäs­tar han Bergså­ker med två he­ta bud på V86. Slop­py Joe (V86-5) har in­te rät­ta fly­tet med start­s­på­ren men han har än­då bra chans. Pastell Til­ly (V86-7) har myc­ket bra form och den­na gång kanske Pe­ter tes­tar hen­ne i spets även om hon är bäst med rygg­lopp?

SPETSSTRIDEN

V86-1: 4 Hig­h­speed Dy­na­mite och

5 Ar­nie’s Best Boy bör gö­ra upp trots spå­ren.

V86-2: 2 Show­man Brod­de är snabb,

8 Fon­da Bo­ko är han snabb nog att ut­ma­na.

V86-3: 5 Hard Ti­mes bör bli släppt till tä­ten. V86-4: Svår­be­dömt med volt­start. 1 Tpo­kaj är gans­ka snabb ut i volt, hål­ler upp?

V86-5: 1 Co­mewit­ha­flash är vass ut, sva­rar hon 5 Glo­bal Touch­down? V86-6: 1 Re­ve­rend Wi­ne är snabb och gyn­nad av in­ner­spår. 8 Lux­u­ry Brod­de är bra ut.

V86-7: 1 Pastell Til­ly spet­sar om man vinn kö­ra i tät. 3 Qu­an­tum Estel­le ock­så snabb. V86-8: 1 Fe­ria de Mayo är snabb ut, 4 Le­go­holm Zon. De gör upp förs­ta bi­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.