Be­grav­ning­ar

Hallandsposten - - Familj -

I Snöstorps kyr­ka har be­grav­nings­guds­tjänst ägt rum i still­het för Ger­trud Holm­vik. Of­fi­ci­ant var kom­mi­nis­ter An­na-ma­ria Car­lwe och för mu­si­ken sva­ra­de mu­sik­di­rek­tör Ste­fan Wikrén och Jes­si­ca Ny­lan­der.

I S:ta An­na ka­pell har bor­ger­lig be­grav­ning hål­lits för

Bar­bro Lönn, Halm­stad. Ak­ten in­led­des med att Air av Bach spe­la­des. Mu­sik som spe­la­des var: Air av J S Bach, Ströv­tåg i Hem­byg­den med Man­do Di­ao, My way med Frank Si­nat­ra samt Som­mar­kort med Cor­ne­lis Vre­eswijk. Of­fi­ci­ant var Hå­kan Ben­ski­öld. Vid kis­tan tog an­hö­ri­ga, släkt och vän­ner ett sista far­väl. Ak­ten av­slu­ta­des med att med att man lyss­na­de på Äng­la­mark med Sven-bertil Tau­be.

I S:ta Ka­ta­ri­na ka­pell har hål­lits bor­ger­lig be­grav­ning för Syl­via Mars­hall, Halm­stad. Ak­ten in­led­des med att What a won­der­ful world av B Thi­e­le/g Weiss spe­la­des. Öv­rig mu­sik som spe­la­des var: I re­mem­ber you med Do­ris Day, Un­for­get­tab­le med Nat King Co­le och She med Eng­el­bert Hum­per­dinck. Of­fi­ci­ant var Hå­kan Ben­ski­öld. Vid kis­tan tog an­hö­ri­ga, släkt och vän­ner ett sista far­väl. Ak­ten av­slu­ta­des med att manb lyss­na­de på The long and win­ding ro­ad med Mar­koo.

I S:ta An­na ka­pell har hål­lits be­grav­nings­akt för Raúl

Ro­me­ro Aguir­re, Os­kar­ström. Som in­led­ning spe­la­des Mi­nu­e­to med Ju­lio Ig­le­si­as. Dot­tern Li­za höll min­nesta­let. Bor­ger­lig of­fi­ci­ant var Jonas Ot­tos­son. Öv­rig mu­sik som spe­la­des var föl­jan­de: Mi Perú-los Her­ma­nos Zañar­tu, Oscar Avi­lés, Soy-ju­lio Ig­le­si­as. So­list Ste­fan Wes­ter­berg sjöng Sound of Si­lence av P Si­mon/a Gar­fun­kel samt På den and­ra si­dan av La De­mi­an. Av­sked togs vid ur­nan och som avslutning spe­la­des El Con­dor Pa­sa med Los In­cas.

I Söndrums kyr­ka har be­grav­nings­guds­tjänst hål­lits för Ro­land Wes­terlund, Halm­stad. Ak­ten in­led­des med att mu­sik­di­rek­tör Ör­jan Kap­pe­lin på or­gel spe­la­de Bridge over troubled wa­ter av P Si­mon. Of­fi­ci­ant var kom­mi­nis­ter Olof Ols­son. Vid kis­tan tog an­hö­ri­ga, släkt och vän­ner ett sista far­väl. Ak­ten av­slu­ta­des med att or­ga­nis­ten spe­la­de Stad i ljus av P Bäck­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.