Li­te om: Be­bis­fo­to

Hallandsposten - - Familj -

Du vet väl att Hal­lands­pos­ten till­sam­mans med Simsa­la­bim Fo­to i Halm­stad er­bju­der gra­tis fo­to­gra­fe­ring av al­la ny­föd­da (upp till tre må­na­der)?

Bil­der­na pub­li­ce­ras på Folk&fa­milj i mån av plats samt på hal­lands­pos­ten.se. * Drop-in var­je ons­dag mel­lan 13–16. Tids­bo­ka på tors-da­gar 10–16 (035-156510).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.