Isak på väg mot må­let i skyt­te­li­gan

FOTBOLL: HALMIAS SKYTTEKUNG VILL BLI MER KLINISK Hans namne är mål­vakt i IFK Norr­kö­ping. Halm­stads and­ra Isak Pe­ters­son öser in mål för Hal­mia och är på god väg att vin­na skyt­te­li­gan. Fast främs­ta må­let är en plats i di­vi­sion 1 näs­ta år.

Hallandsposten - - Sidan 1 - An­ders tornell at@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 49

– Vi har en po­äng upp till kval­plat­sen och det är den vi sik­tar på, sä­ger Isak in­för lör­da­gens match i Vin­berg som HP-TV sän­der di­rekt på web­ben.

Hal­mia in­led­de sä­song­en med tre raka för­lus­ter, men har un­dan för un­dan klätt­rat i di­vi­sion 2-ta­bel­len och har nu ba­ra se­ri­e­le­dan­de Lin­do­me och IFK Mal­mö fram­för sig.

Två mat­cher åter­står för röd­vitt – Vin­berg bor­ta och Olym­pic hemma. An­ri­ka IFK Mal­mö har å sin si­da Var­bergs Gif (h) och Hit­tarp (b) kvar att mö­ta.

Tro­ligt­vis blir det ett ra­ce in i det sista.

MEN FÖRST SKA Hal­mia vin­na hel­gens Hal­lands­der­by mot Isaks för­ra lag. För två år se­dan spe­la­de Pe­ters­son i just Vin­berg som då var på väg mot kval till et­tan, men tap­pa­de på hösten.

– Vi gjor­de en jät­te­bra vår­sä­song och led­de se­ri­en, men mis­sa­de se­dan kval­plat­sen när Hal­mia tog den. Där­för hop­pas jag att jag få upp­le­va kval den här gång­en i stäl­let, sä­ger Isak.

Själv har han haft en strå­lan­de sä­song.

Den 24-åri­ge yt­ter­mitt­fäl­ta­ren har bi­dra­git myc­ket fram­åt och le­der skyt­te­li­gan på 21 mål, sex fö­re Mat­hi­as Etéus, Lin­do­me.

– Jag le­ver myc­ket på min snabb­het och har all­tid gjort många po­äng, men jag kun­de ha gjort fler mål. Jag trä­nar på att bli än­nu mer klinisk.

HAN HAR PRE­CIS som ti­di­ga­re Hb­k­mål­vak­ten Isak Pet­ters­son röt­ter­na i La­holms kommun. Hal­mia-isak kom­mer ur­sprung­li­gen från Knä­red, men flyt­ta­de till Halm­stad där han spe­la­de för Astrio.

Ef­ter det blev det ett par sä­song­er i Snöstorp Ny­hem in­nan han tog kli­vet till Vin­berg och se­dan vi­da­re till Hal­mia.

Stor­klub­bar­na har ögo­nen på ho­nom och i vint­ras var han in­bju­den till Fal­ken­bergs FF för prov­spel, men nå­got kon­trakt blev det in­te den gång­en.

– Nä, det var jag och två and­ra kil­lar som vi­sa­de upp oss, men

Fal­ken­bergs val föll se­dan på Ro­bin Öst­lind från Ös­ter.

Det be­slu­tet kan ing­en kla­ga på. Öst­lind har gjort suc­cé i FFF den här sä­song­en och ser ut at spe­la all­svenskt näs­ta år.

Var Pe­ters­son spe­lar då får fram­ti­den ut­vi­sa.

– Det är klart att jag vill se hur långt jag kan gå och spe­la så högt upp som möj­ligt, men jag har in­te hört så myc­ket. Visst finns det ryk­ten, men ing­et som är kon­kret.

HAN HAR DOCK ing­et emot att stan­na kvar i Hal­mia – även om klub­ben mis­sar kval.

– Jag trivs bra här. Hal­mia är en grym klubb med grym sam­man­håll­ning – det är där­för det har gått så bra i år.

TVÅ SKYTTEKUNGAR. I fjol vann Vuk Lu­gon­jic skyt­te­li­gan. I år ser det ut att bli Isak Pe­ters­sons (till hö­ger) tur när Hal­mia är på jakt ef­ter en kval­plats till di­vi-

Bild: JARI VÄLITALO

si­on 1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.