Säd pyr­de i si­lo på brand­här­jad gård

Hallandsposten - - Halmstad -

ÖRINGE: I ju­li brann spann­mål­stor­ken på Or­re­bergs gård i Öringe ner. Som en följd av bran­den skul­le en spann­måls­si­lo på går­den ri­vas. Men när ar­be­tet på­bör­ja­des i går no­te­ra­des hög tem­pe­ra­tur i sä­den där­in­ne.

Rädd­nings­tjäns­ten fann en py­ran­de glöd­brand in­ne i si­lon och tog till­fäl­let i akt.

–Vi fick nu ett tillfälle att tes­ta li­te nya släck­nings­me­to­der. Vi har kört in en så kal­lad dimspik i si­lon med högt vat­ten­tryck och det har fun­ge­rat rätt bra, sä­ger rädd­nings­chef Andre­as Nilsson.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.