Fak­ta: IV­PA

Hallandsposten - - Halmstad -

* Re­gi­on Hal­land och La­holms kommun har ett sam­ver­kans­av­tal kring IV­PA. För­kort­ning­en står för i vän­tan på am­bu­lans, och hand­lar om att rädd­nings­tjäns­ten ska kun­na ut­fö­ra förs­ta hjäl­pen, om de hin­ner fö­re am­bu­lan­sen på ett larm. * Re­gi­on Hal­land har ti­di­ga­re ve­lat av­slu­ta IV­PA, för att spa­ra 750 000 kro­nor. La­holms kommun pro­te­ste­ra­de mot för­sla­get, och ett nytt sam­ver­kans­av­tal är nu på gång att teck­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.