HP RÄTTAR: Av­sak­nad av upp­hand­ling­ar

Hallandsposten - - Halmstad -

HP skrev i går att La­holms kommun har va­rit i blåsvä­der fle­ra gång­er de se­nas­te åren för si­na upp­hand­ling­ar. Ett bätt­re sätt att ut­tryc­ka sa­ken är att det fram­för allt är av­sak­na­den av upp­hand­ling­ar, där så­da­na bor­de ha gjorts, som gett kom­mu­nen kri­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.