Upp­lev en ma­gisk jul­käns­la i Bad Gas­te­in!

Hallandsposten - - Ekonomi -

Res 2 för 1 till Bad Gas­te­in i de­cem­ber! I re­san in­går flyg t/r från Land­vet­ter den 18 dec 2018, två nät­ter på Ho­tel Post, ett stort jul­bord, en 5-rät­ters mid­dag och till­gång till spa på Ho­tel Salz­bur­ger Hof samt fru­kost­buffé och re­se­le­dar­ser­vice. Med sin ro­man­tis­ka at­mo­sfär är Ho­tel Post det själv­kla­ra va­let för vux­na par. Ni bor i smak­ful­la rum in­red­da i te­ak och ull. Ho­tel­let är be­lä­get mitt i byn med 500m till lif­ten. Här kan ni nju­ta av sä­song­ens förs­ta ski­dåk­ning, den tra­di­tio­nel­la jul­mark­na­den i Salz­burg, av­slapp­nan­de spa­be­hand­ling­ar och här­li­ga vin­ter­pro­me­na­der. Ni be­ta­lar en­dast 6 990 kr för två per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.