Väl­kom­men om­bord

Hallandsposten - - Ekonomi -

Den 15 april 1912 sjönk Ti­ta­nic i det is­kal­la vatt­net i Nor­dat­lan­ten. 106 år ef­ter ka­ta­stro­fen, då 1496 per­so­ner om­kom, kan du upp­le­va Ti­ta­nics my­ter, histo­ri­er och glans i en av värl­dens störs­ta vand­rings­ut­ställ­ning­ar. Ti­ta­nic The Ex­hi­bi­tion har pre­miär i Gö­te­borg 21 sep­tem­ber och har då lagt till på Söd­ra Hamn­ga­tan 55. Upp­lev histo­ri­ens mest le­gen­da­ris­ka skepp på sin förs­ta och sista re­sa, över hund­ra år till­ba­ka i ti­den. Med Nyt­ta & Nö­je får du 25% ra­batt (ord. pris fr.185 kr). Ut­ställ­ning­en på­går 21 sep­tem­ber 2018 - 31 mars 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.