Stor show med Ro­landz och Ro­bert Gustafs­son!

Hallandsposten - - Ekonomi -

Ro­as av allt­i­från sket­cher till skrå­lan­de allsång. Dess­utom dy­ker fle­ra av Ro­berts po­pu­lä­ra gub­bar upp och un­der­hål­ler med färskt ef­ter­läng­tat ma­te­ri­al. Med Nyt­ta & Nö­je får du 30% ra­batt på or­di­na­rie pri­ser på ut­val­da tors­da­gar (ord. pris fr. 595 kr). Be­grän­sat an­tal bil­jet­ter!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.