Un­der­bar lång­se­mes­ter till An­da­lu­si­en.

Hallandsposten - - Ekonomi -

Halv­pen­sion i lä­gen­het med bal­kong i Pu­er­to Ba­nus 8-29 mars 2019. Fru­kost, mid­da­gar, buss­ut­flyk­ter och kvälls­un­der­håll­ning in­går. Bo­ka se­nast 15 ok­to­ber 2018 och be­ta­la 14 795 kr i de­lat dub­bel­rum med di­rekt­flyg från Gö­te­borg el­ler 14 995 kr med av­re­sa från Kö­pen­hamn.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.