Fö­re­tag för­bjuds säl­ja 52 ton kyck­ling­bi­tar

Hallandsposten - - Ekonomi -

MÖRBYLÅNGA: Livs­me­dels­ver­ket har för­bju­dit kyck­ling­pro­du­cen­ten Guld­få­geln i Mörbylånga att säl­ja 52 ton chic­ken nug­gets, rap­por­te­rar SR Kal­mar. Bak­grun­den är att fö­re­ta­get till viss del an­vänt kött som myn­dig­he­tens ve­te­ri­nä­rer dömt ut.

– Fe­let var att det var en sjuk­lig väv­nad, köt­tet var sjuk­ligt för­änd­rat. En­ligt lag­stift­ning­en ska så­dan väv­nad kas­se­ras, sä­ger Christi­an Ber­king, ve­te­ri­när på Livs­me­dels­ver­ket öst­ra Gö­ta­land, till P4. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.