Ekor­re boar­da­de flight – fick fa­ra och fly­ga

Hallandsposten - - Ekonomi -

USA: En kvin­na med en ekor­re i hand­ba­ga­get lyc­ka­des ta sig ige­nom bå­de flyg­plat­sens sä­ker­hets­kon­troll och själ­va om­bord­stig­ning­en. Men trå­kigt nog för kvin­nan – och kanske även för ek­or­ren? – upp­täck­tes det ovan­li­ga hus­dju­ret in­nan pla­net hann lyf­ta från Or­lan­dos in­ter­na­tio­nel­la flyg­plats i USA, skri­ver ny­hets­by­rån AP.

Histo­ri­en för­täl­jer in­te om gna­ga­ren var en fly­gek­or­re el­ler en van­lig ekor­re, men den blev en svår nöt att knäc­ka för ka­bin­per­so­na­len. Kvin­nan väg­ra­de lyf­ta ut­an sin lud­ne kam­rat och blev till sist tvung­en att sti­ga av, se­dan bo­la­get till­kal­lat po­lis. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.