Na­ja­den skul­le pas­sa fint – på Na­ja­den

Hallandsposten - - Ekonomi -

NA­JA­DEN. Ett pas­san­de ob­jekt till fo­a­jén i det nya Kul­tur­hu­set skul­le va­ra Na­ja­den-mo­del­len, som just nu finns hos tek­nikoch fri­tids­kon­to­ret, Sta­tions­ga­tan.

TÄNK ATT BESÖKARE får tillfälle att be­kan­ta sig med den un­der­bart de­talj­ri­ka mo­del­len av Na­ja­den. Ett namn som Halm­stad­bor­na har valt till vårt nya kul­tur­hus.

MO­DEL­LEN ÄR till­ver­kad och skänkt till Sjö­fartsmu­se­et Gö­te­borg, av sjö­kap­te­nen Eric Am­boldt, Gö­te­borg.

Sista ord­fö­ran­de Na­ja­dens Vän­ner,

John Sjö­lin

Bild: LÄSARBILD

MIND­RE SKALA. Mo­del­len av Na­ja­den är till­ver­kad av sjö­kap­te­nen Eric Am­boldt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.