VAD SKA ? DU GÖ­RA I HEL­GEN

Hallandsposten - - Ekonomi -

– Det blir bou­le­spel he­la hel­gen i Helsing­borg, till­sam­mans med and­ra kvin­nor och Helsing­borgs kro­a­tis­ka för­e­ning. Vi täv­lar i oli­ka grup­per och det är mest på skoj, men jag hop­pas för­stås att jag vin­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.