(upp till tre må­na­der)?

Hallandsposten - - Ekonomi -

hal­lands­pos­ten.se. Dro­pin var­je ons­dag mel­lan 13–16. Tids­bo­ka på tors­da­gar 10–16

Du vet väl att Hal­lands­pos­ten till­sam­mans medi Halm­stad er­bju­der gra­tis fo­to­gra­fe­ring av al­la ny­föd­da Bil­der­na pub­li­ce­ras på Folk&fa­milj i mån av plats samt på (035-156510).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.