Ham­mers föll ef­ter straf­far

ISHOCKEY: ÅT­TON­DE RAKA FÖRLUSTEN

Hallandsposten - - Ekonomi - AN­DERS TORNELL at@hal­lands­pos­ten.se 010-471 51 49

Åt­ta mat­cher – åt­ta för­lus­ter! Trots stöd från näs­tan 2700 åskå­da­re i Halm­stad Ham­mers Grind­s­lands­match mot Ny­bro blev det en ny ud­da­måls­för­lust – den här gång­en ef­ter straf­far.

HAM­MERS NY­BRO

(1–2, 2–1, 0–0, 0–0, 0–1)

3 4

– Jag är än­då stolt över ar­betsin­sat­sen. Ny­bro var tröt­ta på slu­tet – f-n vad jag ha­de un­nat kil­lar­na en se­ger i kväll, suc­kar Fredrik ”Fred­da” Jo­hans­son, trä­na­re i Ham­mers.

Ef­ter en svag förs­ta pe­ri­od spe­la­de hem­ma­la­get upp sig och var till slut ba­ra två stolp­träf­far i tred­je och ett fri­lä­ge (Philip Hjelm­gren) från att ta förs­ta se­gern för sä­song­en.

ISTÄLLET KUN­DE NY­BRO av­gö­ra när Mar­kus Palm­berg lyf­te in den av­gö­ran­de straf­fen bakom Jacob Cre­spin i Ham­mers mål.

– Vi är ju där i varen­da match, men får in­te med oss nå­gon se­ger. Det känns tungt, tyc­ker ”Fred­da”, som fått se sitt lag för­lo­ra med ud­da­må­let i sex av åt­ta mat­cher i höst.

Men det bör­ja­de allt an­nat än bra och den sto­ra sup­por­terska­ran på läk­ta­ren be­fa­ra­de sä­kert ett rik­tigt ras i den förs­ta pe­ri­o­den.

Re­dan ef­ter 18 se­kun­der stänk­te Jan­ne Ki­vi­lah­ti in led­nings­må­let och även om Mar­cus Borgh kvit­te­ra­de ef­ter 4.57 var Ny­bro det klart bätt­re la­get.

HAM­MERS BLEV OERHÖRT till­ba­katryckt och gäs­ter­na kun­de myc­ket väl ha haft med sig en stör­re led­ning in i om­kläd­nings­rum­met än det 2–1-mål som Se­basti­an Borg sköt in från nä­ra håll ef­ter 16.37.

Där­för tog Jo­hans­son fram hår­fö­nen i pe­ri­od­pa­u­sen.

– Ja, jag höj­de rös­ten. Förs­ta pe­ri­o­den var in­te bra och där­för val­de jag li­te spe­ci­el­la ord för att hö­ja upp oss in­för and­ra.

Hem­ma­spe­lar­na tog ”ut­skäll­ning­en” på rätt sätt och sat­te full fart fram­åt.

Det gav ut­del­ning näs­tan di­rekt då Philip Hjelm­gren kvit­te­ra­de ef­ter 1.42 och ef­ter hal­va mat­chen tog Ham­mers även led­ning­en. Mel­ker Iver­sen var först på en re­tur i spel fem mot fy­ra.

Erik Lind­ström hann dock kvit­te­ra till 3–3 in­nan and­ra pe­ri­o­den tog slut, men i tred­je var det på nytt Ham­mers som höll i takt­pin­nen ut­an att få till ett av­gö­ran­de.

”Det är så jäk­la kul och fak­tiskt bätt­re än vad HBK ha­de på sin match med fri en­tré. Det be­vi­sar hur stort in­tres­se det finns för hoc­keyn i den här stan.”

Bå­de Mar­cus Chris­tens­son och Mar­kus Nygren sköt varsitt skott i stol­pen.

– Jag tyck­te att vi för­sva­ra­de oss bra. Ny­bro fick in­te till ett en­da skott i slot­tet och det vi­sar hur duk­ti­ga vi var på att hål­la dem ut mot sar­gen, tyc­ker Jo­hans­son.

Han var nöjd med att det var så myc­ket folk på läk­tar­na. 2697 var den of­fi­ci­el­la pu­blik­siff­ran i Halm­stad are­na.

– Det är så jäk­la kul och fak­tiskt bätt­re än vad HBK ha­de på sin match med fri en­tré. Det be­vi­sar hur stort in­tres­se det finns för hoc­keyn i den här stan.

FREDRIK JO­HANS­SON

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

TRIST AVSLUTNING. Jacob Cre­spin fick släp­pa den sista Ny­bro­straf­fen för­bi sig och där­för har Halm­stad Ham­mers fort­fa­ran­de in­te vun­nit i Hoc­key­et­tan i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.