Bolt har gjort si­na förs­ta mål

Hallandsposten - - Ekonomi - TT

Usain Bolt är in­te ba­ra snabb. Han kan han­te­ra en fotboll ock­så. I en trä­nings­match för Cen­tral Co­ast Ma­ri­ners fick ja­mai­ca­nen för förs­ta gång­en gö­ra mål för en pro­fes­sio­nell fot­bolls­klubb. – Jag för­sö­ker bli bätt­re och jag är på väg att bli det, sä­ger Usain Bolt.

Må­len för Cen­tral Co­ast Ma­ri­ners, som Bolt just nu prov­spe­lar för, kom i en trä­nings­match när den ti­di­ga­re sprint­s­tjär­nan allt­så in­te ba­ra stod för en – ut­an två full­träf­far i 4–0-se­gern. Vid det förs­ta må­let sprang han ifrån sin för­sva­ra­re in­nan han av­slu­ta­de med väns­ter­fo­ten.

DET AND­RA MÅ­LET var se­dan en ren bjud­ning från Macart­hur South West Uni­teds för­svar.

– Jag är ba­ra glad att jag fick chan­sen och stolt över mig själv, sa­de han till Fox Sports ef­ter mat­chen.

– Det var stort... Förs­ta mat­chen från start och sen att gö­ra två mål. Det var en bra käns­la. Det här är det som jag job­bat för. Jag för­sö­ker bli bätt­re och jag är på väg att bli det, fort­sat­te Bolt.

”Det var stort. Förs­ta mat­chen från start och sen att gö­ra två mål. Det var en bra käns­la”

BOLT HOP­PAS PÅ ett proff­skon­trakt med Ma­ri­ners och har ti­di­ga­re prov­spe­lat för nors­ka Strøms­god­set tys­ka Bo­rus­sia Dort­mund.

Om han blir en del av Ma­ri­ners trupp kan han kom­ma att stäl­las mot Ola To­i­vo­nen och hans Mel­bour­ne Victo­ry FC.

USAIN BOLT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.