Li­te om: Isak Pe­ters­son

Hallandsposten - - Ekonomi -

* Ål­der: 24 år.

* Fa­milj: Flick­vän. Mam­ma och pap­pa, sto­ra­sys­ter och sto­re­bror.

* Yr­ke: Vi­ka­ri­e­rar som id­rotts­lä­ra­re och re­surs­per­so­nal på Bäc­ka­gårds låg- och mel­lan­sta­die.

* Bor: Lä­gen­het i Halm­stad.

* Klub­bar: Knä­red, Astrio, Snöstorp Ny­hem, Vin­berg och Hal­mia.

* Fa­vo­rit­lag: Ar­se­nal.

* In­tres­sen: Fotboll och an­nan id­rott. Tyc­ker det är kul att tit­ta när det är mäs­ter­skap.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.