Ek­dal är till­ba­ka mot Slo­va­ki­en

Hallandsposten - - Ekonomi -

FOTBOLL: Lands­lagsmitt­fäl­ta­ren Al­bin Ek­dal blev pap­pa ti­di­ga­re i vec­kan och mis­sa­de där­för det mål­lö­sa Na­tions Le­a­gue-mö­tet med Ryss­land. Till trä­nings­mat­chen mot Slo­va­ki­en är han dock åter­i­gen till­ba­ka i den svens­ka trup­pen.

Lands­la­get flög till­ba­ka från Kali­ning­rad un­der nat­ten till fre­da­gen och ha­de se­dan un­der da­gen ett lät­ta­re trä­nings­pass. Ek­dal an­slu­ter till la­get fre­dag kväll och kom­mer att ”hin­na del­ta i öv­ri­ga tak­tis­ka trä­ning­ar in­för tis­da­gens match på Fri­ends are­na”, skri­ver för­bun­det på sin webb­plats. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.