Free your sty­le

Härligt hemma - - VÄLKOMMEN! - REDAKTIONE­N

En stil som för tan­kar­na till gam­la, skåns­ka gårds­hus. Där vac ker sym­me­tri och no­ga ut­val­da de­tal­jer sät­ter to­nen. Här åter­ska­pas en ru­stik, lant­lig stil – som gör tra­di­tio­nen rätt­vi­sa. Med put­sa­de fa­sa­der, spröj­sa­de föns­ter och en hav­re­gul en­tré­dörr som för­stär­ker sam­spe­let med na­tu­ren. Solstrim­ma be­ri­kar lands­byg­den med sin ståt­lig­het.

Läs mer på my­resjo­hus. se/ solstrim­ma

Dröm­mer du om att ta en sval­kan­de dusch med mol­nen som tak? El­ler om en av­skiljd plats i tor­pets träd­gård där hän­der­na kan tva­gas i ett emal­je­rat fat? Kanske när du en ­öns­kan om att få sjun­ka ner i ett vedel­dat ute­bad­kar me­dan so­len sän­ker sig ba­kom träd­top­par­na? I den här tid­ning­en hit­tar du in­red­ningstips till hur du ska­par en ren­gö­ran­de oas un­der bar him­mel.

Foto: PE­TER ERICS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.