KRYD­DI­GA MIDDAGSVÄN­NER

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Hus­hålls­pap­pers­hål­la­re Por­ter, Hay, 479 kr, Nor­dic nest.

Vad är ett mid­dags­bord ut­an salt- och pep­par? Det här pa­ret är det se­nas­te till­skot­tet till som är in­spi­re­rad av de pro­duk­ter som Kay Bo­je­sen de­sig­na­de på 1940-ta­let. Till­ver­ka­de i ek re­spek­ti­ve rökt ek som gör det lätt att skil­ja dem åt. 399 kr.

Fåtölj Ig­man mi­ni lounge, 15 095 kr, Za­nat, Län­na möb­ler.

Ka­raff/vas Lätt­såld, 99 kr, Ikea.

REDAKTIONE­N VÄL­JER! REDAKTIONE­N VÄL­JER! Till­ta­las du av dansk fe­ri­e­ro­man­tik som den såg ut förr? Nu lan­se­rar HTH Mo­dern ett helt nytt kök som häm­tat in­spi­ra­tion från de klas­sis­ka dans­ka bad­ho­tel­len. Till­sam­mans med de tun­na ra­mar­na i kon­cep­tet Shape får kö­ket en plats­byggd käns­la och kom­bi­ne­rat med fron­ten Art blir den bå­de ret­ro och mo­dern.

Me­na­ge­ri

retre­at

REDAKTIONE­N VÄL­JER!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.