BÖJT VAR DET HÄR

Härligt hemma - - TRENDKOLL -

Mi­ni­malt rygg­stöd men med en så fin twist att den är omöj­lig att in­te läg­ga mär­ke till. Käns­lan blir mer tex­til, som ett tygstyc­ke som pla­ce­rats för att ge ryg­gen vi­la. Egent­li­gen är det ask­fané­rad björk som böjts till brist­nings­grän­sen. Still li­fe är de­sig­nad av Mar­cel Si­gel och finns i fem fär­ger, pris 3 750 kr, Blå sta­tion.

YOUGOV/ELFA REDAKTIONE­N VÄL­JER!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.