VEM BOR HÄR?

Härligt hemma - - HEMMA HOS! - Tom­tens yta: Träd­går­den

Ulf Pettersson och Ol­ga Ce­der­berg. Fa­milj: Ol­gas vux­na dött­rar Oli­via och An­na, samt tre barn­barn. Ulf har en son, två barn­barn och ett barn­barns barn. Bor: Hus ut­an­för Mjöl­by i Ös­ter­göt­land.

Yr­ken: Ol­ga är ut­bil­dad träd­gårds­mäs­ta­re och ar­be­tar som per­son­lig as­si­stent. Ulf är pen­sio­ne­rad kri­mi­nal­in­spek­tör. Cir­ka 4 000 kvadrat­me­ter. an­la­des: Ar­be­tet på­bör­ja­des 2000. Växt­zon: 3. Tack va­re att träd­går­den har myc­ket ste­nar och grus och sam­ti­digt är ku­pe­rat kan det va­ra zon 2 på vis­sa stäl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.