3 SÄTT: Så in­re­der du blom­migt

Härligt hemma - - SNO STILEN! -

Ta­pet, 599 kr/ rul­le, Mid­bec.

1. Vå­ga lång­samt

Är du li­te för feg för att ta­pet­se­ra rum­mets al­la väg­gar med stor­blom­mi­ga möns­ter? Bör­ja li­te smått och vå­ga mer allt ef­tersom. Star­ta med de små de­tal­jer­na, till ex­em­pel kud­dar, och allt ef­tersom blom­migt även på li­te stör­re möb­ler och de­tal­jer såsom gar­di­ner, bädd­set och sof­for.

2. Ha mönst­ret som färg­pa­lett

Har du ta­pet­se­rat rum­mets al­la väg­gar i blom­migt möns­ter blir det fint att sat­sa på ne­utra­la och en­fär­ga­de de­tal­jer i öv­rigt. Ett tips är att ploc­ka upp en färg­ton ur ta­pet­mönst­ret och lå­ter den gå igen i rum­mets möb­ler och in­red­nings­de­tal­jer. Det ger ett lugnt och en­het­ligt in­tryck. 3. Sat­sa på fly­tan­de färgska­lor

Al­la möns­ter är in­te bro­ki­ga och de fles­ta går ock­så att to­na ner. Ett knep är att an­vän­da en ”fly­tan­de” färgska­la. Här skif­tar färgska­lan från ljust ro­sa till mörk­rött och bin­der sam­man mönst­ret med res­ten av in­red­ning­en och ger ett gans­ka lugnt in­tryck trots ett bro­kigt blom­möns­ter i ta­pe­ten.

Ta­pe­ten Noctur­ne, från Borå­sta­pe­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.