Ku­lör som för­för

Härligt hemma - - HEMMA BÄST! -

1. Bric­ka från Spi­ra of Swe­den, 499 kr, El­los. 2. Bric­ka, 49 kr, In­dis­ka. 3. Bric­ka från Hay, 369 kr, Åh­léns. 4. Bric­ka från Li­sa Bengts­son, 599 kr, Kit­chen­ti­me.se. 5. Bric­ka från House doctor, 285 kr, Royal de­sign. 6. Bric­ka 329 kr, Klip­pans yl­le­fa­brik. 7. Ser­ve­rings­bric­ka 799 kr, Iit­ta­la. 8. Bric­ka

60 kr, La­ger­haus. 9. Me­tall­bric­ka från Rice, 289 kr, Royal de­sign. 10. Bric­ka från Åry ho­me, 229 kr, Åh­léns.

Un­der­bar hal­lon­röd ku­lör som blir ett tren­digt ­ut­rops­tec­ken på väl val­da de­tal­jer i in­red­ning­en. In­går i kol­lek­tio­nen Co­lour by na­tu­re och kan fås som fa­sad­färg el­ler in­om­hus­färg.

En har­mo­nisk mix av mju­ka ku­lö­rer, ro­li­ga de­tal­jer och en mas­sa grö­na väx­ter är sti­len på Ele­nas my­si­ga hem i To­ron­to. Klic­ka in på @thishouse5­000 och låt dig inspireras.

Att hit­ta ­an­vänd­nings­om­rå­den för sånt som an­nars slängs är bå­de smart och håll­bart. Ett bra ­ex­em­pel på det är ­kor­gen ­Tjil­le­vips, som är gjord av den del av ba­nan­plan­tan som an­nars ren­sas bort men som nu blir snygg för­va­ring. 249 kr, Ikea.

Wa­ve Jhan­si Blackt­horn, Al­var Aal­to, In­di­an In­di­go Cleo

8 10

9

7

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.