Popcorn cau­li­flo­wer

Låt det bli en lång, het sommar! Rain Lund­ström bju­der på asi­a­tis­ka sma­ker i ve­gansk tapp­ning.

Härligt hemma - - MATKOLL - Kokt ris Se­sam­frön Sal­lads­lök, hac­kad

DET GRÖ­NA

ASIEN

RAIN LUND­STRÖM MAGGIE SOLTANI 1 stort blom­kåls­hu­vud

Ca 2 dl aqua­fa­ba (spa­det från 1 burk kok­ta kikär­tor à 380 g)

1 dl majs­stär­kel­se

1 dl pas­se­ra­de to­ma­ter

2 msk ris­vi­nä­ger

3 msk ja­pansk so­ja

2 msk aga­ve­si­rap

1 msk gochu­jang

2 vit­löks­klyf­tor, pres­sa­de

2 msk ri­ven färsk ing­e­fä­ra

Ca ½ li­ter ne­u­tral ol­ja, till fri­te­ring

TILL SERVERING:

GÖR SÅ HÄR:

1. Tips!SkäravByt­stam­me­n­ut­blom­kå­len­från­blom­kå­len­mot ochto­fu­brytsku­renkå­le­ni­iku­ber.små­bu­ket­ter, un­ge­fär dub­belt så sto­ra som popcorn.

2. Häll aqua­fa­ban i en skål och majs­stär­kel­sen i en an­nan.

3. Blan­da pas­se­ra­de to­ma­ter, ris­vi­nä­ger, so­ja, aga­ve­si­rap, gochu­jang samt vit­lök i en li­ten ka­strull. Låt ko­ka upp och putt­ra någ­ra mi­nu­ter tills bland­ning­en tjock­nat li­te. Sänk till lägs­ta vär­men och håll varmt.

4. Het­ta upp ol­ja till ca 170 gra­der i en mind­re ka­strull. Dop­pa en blom­kåls­bit först i aqua­fa­ba, se­dan i majs­stär­kel­se. Sänk ner bi­ten i den he­ta ol­jan och fri­te­ra tills den är gyl­len­brun. Fri­te­ra ett par bi­tar åt gång­en och låt rin­na av på hus­hålls­pap­per.

5. Lägg de fri­te­ra­de blom­kåls­bi­tar­na i en stör­re skål. Häll över to­mat­så­sen och vänd runt för­sik­tigt så att bi­tar­na täcks av sås, men fri­tyr­la­get in­te släp­per för myc­ket. Strö över se­sam­frön och sal­lads­lök. Ser­ve­ra med ris.

Tips! Byt ut blom­kå­len mot stekt to­fu. UR BOKEN (NORSTEDTS) RECEPT FOTO Den­na mum­si­ga snacks­rätt är en tolk­ning av en klas­sisk fri­te­rad kycklingrä­tt och en rik­tig crowd­ple­a­ser. Om du ser­ve­rar med ris skul­le jag klas­sa den som en full­god mid­dag. 4 PORTIONER (SOM SIDORÄTT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.