Pad thai

Härligt hemma - - MATKOLL -

Pad thai är ut­an tve­kan en av värl­dens mest po­pu­lä­ra nu­del­rät­ter. Ta­ma­rind är en vik­tig in­gre­di­ens för att få till den per­fek­ta sma­ken. Utö­ver det­ta krävs det inga klu­ri­ga in­gre­di­en­ser alls. 4 PORTIONER

250 g ris­nud­lar

1 gul lök, hac­kad

3 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de

100 g ha­ri­cots verts, grovt hac­ka­de 1 nä­ve böngrod­dar (ca 50 g)

½ kru­ka myn­ta, hac­kad

½ kru­ka ko­ri­an­der, hac­kad

Ne­u­tral ol­ja, till stek­ning

STEKT TO­FU:

200 g fast to­fu, sku­ren i ca 2 cm sto­ra ku­ber 1 msk ja­pansk so­ja

1 msk se­sa­m­ol­ja

1 msk sri­rachas­ås

Ne­u­tral ol­ja, till stek­ning

SÅS:

3 msk ta­ma­rind­puré 4 msk rå­soc­ker

3 msk ja­pansk so­ja Pres­sad juice från 1 li­me

TILL SERVERING:

3 sal­lads­lö­kar, hac­ka­de

Ca 100 g sal­ta­de jord­nöt­ter, grovt hac­ka­de 1 li­ten nä­ve böngrod­dar till var­je por­tion

2 li­me­fruk­ter

GÖR SÅ HÄR:

1. Blan­da samt­li­ga in­gre­di­en­ser till så­sen samt ½ dl vat­ten i en li­ten skål.

2. Ko­ka ris­nud­lar­na en­ligt in­struk­tio­ner­na på för­pack­ning­en. Skölj dem i kallt vat­ten för att av­stan­na kok­ning­en. Job­ba has­tigt vi­da­re till res­te­ran­de steg, du bör in­te lå­ta nud­lar­na vän­ta mer än 5–10 mi­nu­ter.

3. Het­ta upp or­dent­ligt med ol­ja i en stek­pan­na. Stek to­fun gyl­len­brun. Sänk vär­men, till­sätt so­ja, se­sa­m­ol­ja samt sri­racha och låt putt­ra in. Ställ to­fun åt si­dan.

4. Het­ta upp li­te ol­ja i en stek­pan­na. Stek lök och vit­lök ge­nom­skin­lig. Till­sätt bö­nor­na och stek tills de bör­jar få färg. Till­sätt böngrod­dar­na och stek has­tigt. Häll ris­nud­lar och sås i pan­nan och rör om. Till­sätt to­fu och ör­ter, men spa­ra li­te ör­ter till gar­ne­ring. Vänd runt.

5. Lägg upp på 4 tall­ri­kar. Top­pa med sal­lads­lök, res­ten av ör­ter­na samt jord­nöt­ter. Lägg böngrod­dar på var­je tall­rik. Pres­sa över li­me vid servering.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.