Bak­wan ja­gung

Härligt hemma - - MATKOLL - Sam­bal oe­lek fraiche Li­me­fruk­ter

En klas­sisk in­do­ne­sisk stre­et food-rätt som jag ser­ve­rar som fest­snack el­ler som en lätt mid­dag till­sam­mans med en sal­lad.

3 dl ve­te­mjöl

½ dl aqua­fa­ba (kikärts­spad)

½ dl växt­ba­se­rad mjölk

½ tsk ma­len ko­ri­an­der

½ tsk ma­len spis­kum­min

½ tsk chi­li­fla­kes

Ca 450 g majs (3 bur­kar à 150 g) 3 scha­lot­ten­lö­kar, hac­ka­de

3 sal­lads­lö­kar, hac­ka­de

1 sel­le­ri­stjälk, fin­hac­kad 4 PORTIONER 1 mo­rot, ri­ven

2 vit­löks­klyf­tor, fin­hac­ka­de 1 kru­ka ko­ri­an­der, hac­kad Salt

Svart­pep­par

Ne­u­tral ol­ja, till fri­te­ring

SERVERINGS­FÖRSLAG: blan­dad med hav­re­ba­se­rad crè­me

GÖR SÅ HÄR:

1. Vis­pa sam­man ve­te­mjöl, kikärts­spad och mjölk till en klump­fri bland­ning. Blan­da ner kryd­dor­na.

Rör ner majs samt res­te­ran­de grön­sa­ker i sme­ten. Sma­ka av med salt och pep­par.

2. Häll ol­ja i en stek­pan­na så den går 2–3 cen­ti­me­ter upp på pan­nans kant. Het­ta upp till un­ge­fär 170 gra­der el­ler tills ol­jan putt­rar när du stic­ker ner till ex­em­pel en ät­pin­ne el­ler skaf­tet av en trä­slev. Ta en klick av grön­sakss­me­ten på en stör­re slev, klic­ka ner den till en run­del i stek­pan­nan, un­ge­fär 2 cen­ti­me­ter tjock. Stek/fri­te­ra i någ­ra mi­nu­ter på bå­da si­dor tills di­na frit­ters har en fin gyl­len­brun färg. Bör­ja gär­na med att test­fri­te­ra en li­ten klick av sme­ten först. Sma­ka och ju­ste­ra even­tu­ellt sme­ten med mer kryd­dor, salt och pep­par.

3. Ser­ve­ra med sri­racha-crè­me fraiche och pres­sad li­me.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.