Pho

Härligt hemma - - MATKOLL -

Den vi­et­na­me­sis­ka nu­del­sop­pan är vi­da po­pu­lär, om än in­te li­ka kult­för­kla­rad och dyr­kad som sin ja­pans­ka ku­sin ra­men. Skill­na­den mel­lan pho och ra­men är att pho ba­se­ras på ris­nud­lar istäl­let för ve­tenud­lar, samt har en li­te frä­scha­re och lät­ta­re bul­jong. Och slut­li­gen (så att du in­te gör bort dig när du ska pre­sen­te­ra mid­da­gen för gäs­ter­na): Hur ut­ta­lar man pho? Fööh.

BUL­JONG:

2 ka­nel­stäng­er

5 nej­li­kor

3 kar­de­mum­ma­kaps­lar, kros­sa­de

1 msk ko­ri­an­der­frön, grovt mort­la­de 3 stjär­na­nis

1 gul lök, hac­kad

4 vit­löks­klyf­tor, fint hac­ka­de

Ca 6 cm ing­e­fä­ra, ska­lad och ski­vad 1 li­ter grön­saks­bul­jong 2 msk ja­pansk so­ja ne­u­tral ol­ja, till stek­ning

STEKT SHIITAKE:

Ca 150 g shi­i­ta­ke­svam­par, 1–2 rö­da chi­li, hac­ka­de

2 msk se­sa­m­ol­ja

2 msk ja­pansk so­ja

TILL SOPPAN:

250 g ris­nud­lar

2 nä­var böngrod­dar 2 ja­la­peño, hac­ka­de

3 sal­lads­lö­kar, hac­ka­de

1 kru­ka thai­ba­si­li­ka, hac­kad 1 kru­ka myn­ta, hac­kad

1 kru­ka ko­ri­an­der, hac­kad

3 li­me­fruk­ter, till servering

GÖR SÅ HÄR:

1. Stek ka­nel­stäng­er, nej­li­kor, kar­de­mum­ma­kaps­lar, ko­ri­an­der­frön och stjär­na­nis i en torr ka­strull någ­ra mi­nu­ter tills det bör­jar dof­ta gott. Till­sätt ol­ja, lök, vit­lök samt ing­e­fä­ra och stek någ­ra mi­nu­ter. Till­sätt bul­jong och so­ja. Ko­ka upp, sänk vär­men och låt putt­ra minst 20 mi­nu­ter, me­dan du för­be­re­der res­ten av soppan.

2. Stek shiitake samt chi­li i se­sa­m­ol­jan. Sänk vär­men och till­sätt so­jan.

3. Ko­ka ris­nud­lar­na en­ligt in­struk­tio­ner­na på för­pack­ning­en. Skölj nud­lar­na med kallt vat­ten för att av­stan­na kok­ning­en. Mon­te­ra soppan med ris­nud­lar, shiitake, böngrod­dar, ja­la­peño, sal­lads­lök samt ör­ter. Pres­sa över li­me vid servering.

4 PORTIONER hac­ka­de (ca 100 g) Sak­nar du pro­te­in i rät­ten? Lägg till stekt to­fu, tem­peh el­ler nå­gon an­nan form av ve­go­pro­te­in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.