STUMPASTAK­EN MED VASER

Härligt hemma - - HÄRLIGT HEMMAS EGEN NÄTBUTIK -

Or­di­na­rie pris: 1289 kr. Ditt pris: 990 kr.

Smart ljus­sta­ke för över­bliv­na ljus­stum­par. Till­ver­kad i 100 % åter­vun­net ma­te­ri­al. De­sign Jo­nas Torstens­son. Nu in­går snyg­ga vaser för blom­mor el­ler de­ko­ra­tion. Finns i fle­ra stor­le­kar och fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.